Flickan som fick leva/The girl who got to live/Tyttö joka sai elää

1 Mos 2:7

Och Herren Gud formade människan av stoft från jorden och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande själ.

 

Detta underbara barn som Gud har skapat är tre år idag. Glad, busig flicka som älskar att sjunga och dansa och glädja alla hon möter genom att prata med dom. För tre år sedan låg hon i min mage och jag fick valet om hon skulle leva eller dö. Tänk om jag hade valt abortera bort henne för att rädda mitt liv? Då hade jag aldrig fått höra hennes härliga skratt eller hennes lilla barna röst eller fått höra hennes steg. Det hade bara varit tomt. Ingenting hade kunnat ge det som hon kan genom att finnas. Denna flicka har en mamma som är helt fri från cancer frisk och lycklig! 

Genesis 2: 7

And the Lord God formed man of dust from the earth and blew life into her nose. Then man became a living soul.

 

This wonderful child God created is three years today. Happy, mischievous girl who loves to sing and dance and delight everyone she meets by talking to them. Three years ago she was in my stomach and I got the choice if she was to live or die. What if I had aborted her to save my life? Then I would never have heard her lovely laughter or her little children voice or heard her steps. It had just been empty. Nothing could have provided what she can by being there. This girl has a mother who is completely free of cancer healthy and happy!

1. Moos. 2: 7

Ja Herra Jumala muodosti ihmisestä pölyä maasta ja puhalsi elämänsä nenäänsä. Sitten mies tuli elävä sielu.

 

Tämä ihmeellinen lapsi, jonka Jumala loi, on tänään kolme vuotta. Onnellinen, ilkikurinen tyttö, joka rakastaa laulaa ja tanssia ja ilahduttaa kaikkia, joita hän täyttää puhumalla heille. Kolme vuotta sitten hän oli vatsassani ja sain valinnan, jos hän haluaisi elää tai kuolla. Entä jos olisin keskeyttänyt hänet pelastamaan elämäni? Sitten en olisi koskaan kuullut hänen ihanan naurunsa tai hänen pienen lapsensa ääntä tai kuullut hänen askeleitaan. Se oli juuri ollut tyhjä. Mikään ei olisi voinut tarjota sitä, mitä hän pystyy olemalla siellä.Tällä tytöllä on äiti, joka on täysin vapaa syövästä terves ja onnellinen!